ஞாயிறு, 24 மார்ச், 2013

மாறும் மனிதம்

மாறும் மனிதம்
-------------------------பரிணாம வளர்ச்சியிலேஉடலைப் பெற்றுபயமான உணர்ச்சியிலேஉள்ளம் பெற்றுவிரிவான இயற்கையிலேவேலை கற்றுபெரிதான உலகத்தில்பேதம் பெற்றுமலையாக மடுவாகமாறும் மனிதம்-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: