சனி, 9 பிப்ரவரி, 2013

நிலாக் காலம்

நிலாக் காலம்
--------------------------நிலவுக்கும் காதலுக்கும்நெருக்கம் உண்டுகண்ணுக்கும் கனவுக்கும்அதுதானே காலம்பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும்அதுதானே பாலம்உணர்வுக்கும் துடிப்புக்கும்அதுதானே காட்சிஉறவுக்கும் பிரிவுக்கும்அதுதானே சாட்சி--------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: