புதன், 6 பிப்ரவரி, 2013

பெண் பாடு

பெண் பாடு
-------------------------கருவக் கட்டைத்தலையில் சுமந்துகழுத்தும் காலும்வலிக்க நடந்துவயலைக் கடந்துவீட்டை அடைந்துஇறக்கி வைத்துஇளைக்கும் போது'இத்தனை நேரம்எங்கடி தொலஞ்சே '--------------------------நாகேந்திர பாரதி
1 கருத்து: