ஞாயிறு, 9 டிசம்பர், 2012

பெண் உரிமை

பெண் உரிமை
-------------------------------கடைக்குப் போறேன்னு சொல்லுவாங்கஎந்தக் கடைக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்கசினிமாவுக்குப் போறேன்னு சொல்லுவாங்கஎந்த சினிமாவுக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்கஊருக்குப் போறேன்னு சொல்லுவாங்கஎந்த ஊருக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்கநண்பனைப் பாக்கன்னு சொல்லுவாங்கஎந்த நண்பனைன்னு சொல்ல மாட்டாங்கமுழுசாச் சொல்லாமல் போனாலும்முழுசாச் திரும்பி வாராங்க , போதும்------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

4 கருத்துகள்: