வியாழன், 20 டிசம்பர், 2012

'நிலவைப் பார்த்து வானம் சொன்னது'

'நிலவைப் பார்த்து வானம் சொன்னது'
-------------------------------------------------------------------------தீண்டாதீர் திருநீலகண்டத்தின்திருத்திய பதிப்புவேண்டாத கணவன்கைப்பட்டால் குற்றம்தான்வேண்டும் காதலின்விரக்தி வெளிப்பாடுபொருந்தாத உவமைகளைப்பொருத்திப் பார்க்கிறான்'நிலவைப் பார்த்து வானம் சொன்னது''சவாலே சமாளி'--------------------------------நாகேந்திர பாரதிகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக