ஞாயிறு, 16 டிசம்பர், 2012

'வசந்த காலக் கோலங்கள்'

'வசந்த காலக் கோலங்கள்'
--------------------------------------------------காதல் பொய்யென்றுகாரணம் சொல்வாள்காதலன் பிழையென்றுநன்றியும் சொல்வாள்துடைக்கும் கண்ணீரில்துன்பத்தைச் சொல்வாள்தூரத்தில் நாயகன்துயரத்தில் செல்வான்'வசந்த காலக்கோலங்கள்' 'தியாகம்'--------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக