வியாழன், 6 டிசம்பர், 2012

கண்ணிழந்த பாடகன்

கண்ணிழந்த பாடகன்
---------------------------------------ஓரணா பாட்டு புத்தகம்வாங்கிச் சேத்தான்ஊராட்சி வானொலியைஉத்துக் கேட்டான்பாடப் புத்தகத்துள்ளும்பாட்டுப் புத்தகம்காய்ச்சல் வந்துகண்ணு போனதுபஸ் ஸ்டாண்டில்பாடகன் ஆனான்----------------------------------நாகேந்திர பாரதி


1 கருத்து: