திங்கள், 3 டிசம்பர், 2012

காதல் கஷ்டம்

காதல் கஷ்டம்
-------------------------------வேலைக்குப் போகாமல்வெட்டியாய்ச் சுத்தறான்பின்னாலே வந்துபெரும்பார்வை பார்க்கிறான்ரத்தக் கடிதத்தில்கண்ணீர் வடிக்கிறான்கஷ்டமா இருக்கு - அவன் மேல்காதலாவும் இருக்கு - ஆனால்ஆடம்பரக் கல்யாணம்ஆசையாவும் இருக்கு---------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: