திங்கள், 17 டிசம்பர், 2012

'நினைக்கத் தெரிந்த மனமே'

'நினைக்கத் தெரிந்த மனமே'
---------------------------------------------------காதல் வலியின்வேதனைப் புலம்பல்மன்மத நாட்களைமறக்கும் முயற்சிதிரும்பத் தேடித்தேம்பும் நாயகிவிரும்பும் நாயகன்வேதனைத் தோற்றம்'நினைக்கத் தெரிந்த மனமே''ஆனந்த ஜோதி'-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: