ஞாயிறு, 16 டிசம்பர், 2012

'ஒரே பாடல் உன்னை அழைக்கும் '

'ஒரே பாடல் உன்னை அழைக்கும் '
---------------------------------------------------------------கண்கள் வெறிக்கும்காதல் தெறிக்கும்முடிந்த காதலுக்குமுடிவுரை எழுதும்சோகப் பாடலின்வேகம் தாங்காமல்ஓடும் காதலியின்உணர்ச்சி முடிவு'ஒரே பாடல் உன்னை அழைக்கும்''எங்கிருந்தோ வந்தாள் '-----------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: