வெள்ளி, 14 டிசம்பர், 2012

'காதல் சிறகை'

'காதல் சிறகை'
-------------------------------விரிந்த கூந்தல்பிரிந்த சோகம்மறுபடி காதல்மணக்கும் நேரம்கணவனின் மார்பில்கலக்கும் கனவுகண்களில் ஏக்கம்கலைந்தது தூக்கம்'காதல் சிறகை''பாலும் பழமும் '-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: