ஞாயிறு, 2 டிசம்பர், 2012

நில் கவனி பேசு - 12

  நில் கவனி பேசு - 12
------------------------------------
அலட்டிக்  கொண்டார்
ஆக்டர்  பரமசிவம்
'நாலு படங்கள்
தொடர்ந்து  வெள்ளி விழா  
நடிகர்  உலகத்தில் 
நான்தான் ராஜா '
அஞ்சும் ஆறும்
அவுட்டாய்ப் போச்சு
அடுத்த தெருவு
பார்க்கில் படுக்கை
------------------------ நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: