செவ்வாய், 6 நவம்பர், 2012

கனவுப் பருவங்கள்

கனவுப் பருவங்கள்

--------------------------------

சின்னக் கனவுகள்
தூக்கத்தில் உதிக்கும்

பெரிய கனவுகள்
வாழ்க்கையில் குதிக்கும்

எந்தக் கனவாக
இருந்த போதிலும்

விழித்துப் பார்த்தால்
வேறாக இருக்கும்

பருவங்கள் மாறும்
உருவங்கள் மாறும்

----------------------------------நாகேந்திர பாரதி


1 கருத்து: