திங்கள், 5 நவம்பர், 2012

ஐம்பொறியும் உறுதி

ஐம்பொறியும் உறுதி

------------------------------------
பிரகாரம் சுற்றி
உடலுக்கு உறுதி

மந்திரம் சொல்லி
வாய்க்கு உறுதி

கடவுளைப் பார்த்து
கண்ணுக்கு உறுதி

தீபத்தின் வாசம்
நாசிக்கு உறுதி

மணியின் ஓசை
செவிக்கு உறுதி

கோயில் சென்றால்
ஐம்பொறியும் உறுதி

------------------------------நாகேந்திர பாரதி
1 கருத்து: