புதன், 28 நவம்பர், 2012

வரவும் செலவும்

வரவும் செலவும்
------------------------------------ஷேர் மார்க்கெட்டில்நுழைஞ்சார் பெருசுகுடிக்கற கூட்டம்கூடறதைப் பாத்துபீருக் கம்பெனிஷேரை வாங்கினார்சிகரெட்டுக் கூட்டம்சேர்றதைப் பார்த்துபுகையிலைக் கம்பெனியில்போட்டார் கொஞ்சம்பீரைக் குடிச்சுசிகரெட்டு பிடிச்சுவந்த லாபத்தைதிருப்பிக் குடுத்தார்-----------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: