வெள்ளி, 2 நவம்பர், 2012

மௌனத்தின் மொழி

மௌனத்தின் மொழி


--------------------------------------

மௌனத்தின் மொழி

அதுதானே காதல்

அதில்தானே பேச்சு

அதில்தானே வளர்ச்சி

அதில்தானே தளர்ச்சி

அதில்தானே முடிவு

அதையும் தாண்டி

ஏதோ ஒன்று

இருப்பது தானே

காதலின் இயற்கை

--------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: