ஞாயிறு, 18 நவம்பர், 2012

எழுத்தாளர் ஏகாம்பரம்

எழுத்தாளர் ஏகாம்பரம்
---------------------------------------கிராமம், பெரியப்புடீக்கடை, சுடுகாடுகாதல், கண்ணீர்கருவாடு, கண்மாய்கலந்து கட்டிகதை விட்டார் ஏகாம்பரம்படித்த வர்கள்வருத்தப் பட்டார்கள்படிக்கா தவர்கள்சந்தோஷப் பட்டார்கள்--------------------------நாகேந்திர பாரதி


3 கருத்துகள்: