ஞாயிறு, 11 நவம்பர், 2012

வாசமான வாழ்க்கை

வாசமான வாழ்க்கை

---------------------------------------

வெத்தலை மணத்தில்
அப்பத்தா வாழ்க்கை

கோயில் மணத்தில்
தாத்தா வாழ்க்கை

அடுப்படி மணத்தில்
அம்மாச்சி வாழ்க்கை

அரிசி மணத்தில்
அப்பா வாழ்க்கை

வானத்தில் பறந்தாலும்
வாசத்தில் வாழ்கிறார்கள்

---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி


2 கருத்துகள்: