புதன், 28 நவம்பர், 2012

நில் கவனி பேசு - 10

நில் கவனி பேசு - 10
----------------------------------------------குறுக்கெழுத்துப் போட்டியில்குறியாய் பரமசிவம்பக்கத்தில் வந்தபேத்தியை விரட்டினார்'உனக்கு ஒண்ணும்தெரியாது போம்மா''கூகுளில் தேடித்போடுங்க தாத்தா'ஐபேடைக் கொடுத்துப்போனாள் பேத்தி----------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: