புதன், 31 அக்டோபர், 2012

கடலின் வலி

கடலின் வலி


-----------------------

அலையை உயர்த்தி

ஆகாயத்திடம் சொல்கிறது

கரையில் மோதி

தரையிடம் சொல்கிறது

ஆழத்துக்குப் போகிறது

அங்கே அமைதி

தாவரங்களும் மீன்களும்

தடவிக் கொடுக்கின்றன

கடலின் வலி

காணாமல் போகிறது

----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

3 கருத்துகள்: