வெள்ளி, 26 அக்டோபர், 2012

அரங்கேற்ற இடங்கள்

அரங்கேற்ற இடங்கள்


------------------------------------------

ஒவ்வொரு கடற்கரையிலும்

ஒவ்வொரு ஆற்றங்கரையிலும்

ஒவ்வொரு கண்மாய்க்கரையிலும்

ஒவ்வொரு அருவி ஓரத்திலும்

ஏதாவது ஒரு காதல் கதை

அரங்கேறிக் கொண்டுதான் இருக்கிறது

கண்ணீரைத் தண்ணீரில்

கரைத்துக் கொண்டு

-----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி


2 கருத்துகள்: