திங்கள், 22 அக்டோபர், 2012

சமரச நிலை

சமரச நிலை


----------------------

அறிவுச் சக்தியை

அன்புச் சிவத்தில்

அடங்கச் செய்தால்

அமைதி ஆகும்

பிறவிச் சக்தியை

படைப்புச் சிவத்தில்

பாயச் செய்தால்

பரவசம் ஆகும்

சக்தியும் சிவமும்

சமரசம் ஆகும்

------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: