திங்கள், 15 அக்டோபர், 2012

அமாவாசை வெளிச்சம்

அமாவாசை வெளிச்சம்


---------------------------------------------

ஒவ்வொரு பெயரைச்

சொல்லும் போதும்

ஒவ்வொரு உருவம்

கண்ணில் நிறையும்

ஊட்டி வளர்த்த

கைகள் தெரியும்

தூக்கி வளர்த்த

தோள்கள் தெரியும்

அமாவாசை நாளில்

அன்பின் வெளிச்சம்

-----------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: