திங்கள், 3 செப்டம்பர், 2012

கல்யாண வரிசை

கல்யாண வரிசை


------------------------------

வரிசையில் நின்னு

பரிசைக் கொடுத்திட்டு

வரிசையில் நின்னு

விருந்தைச் சாப்பிட்டு

வரிசையில் நின்னு

தாம்பூலம் வாங்கிட்டு

வரிசையில் நின்ன

களைப்பைப் போக்க

வரிசையில் இருந்து

டாக்டரைப் பாக்கணும்

-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி


2 கருத்துகள்: