வெள்ளி, 7 செப்டம்பர், 2012

வேதனை வெடிகள்

வேதனை வெடிகள்


------------------------------

எத்தனை உடல்கள்

எரிந்து பறந்தன

மருந்து நெருப்பு

பரந்து விரிந்து

தீயின் நாக்கும்

புகையின் போக்கும்

அலறல் சப்தம்

கருகும் காற்று

அய்யோ வேண்டாம்

வேதனை வெடிகள்

--------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: