வியாழன், 13 செப்டம்பர், 2012

ஆணும் பெண்ணும்

ஆணும் பெண்ணும்


---------------------------------------

அப்பத்தா அம்மாச்சி

வளர்த்த காலம் போய்

அத்தை சின்னம்மா

வளர்த்த காலம் ஆய்

மனைவி மகள்

வளர்க்கும் காலம் வந்து

ஆணுக்கு எப்போதும்

வளரும் காலம்தான்

பெண்ணுக்கு எப்போதும்

வளர்க்கும் காலம்தான்

--------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி1 கருத்து: