புதன், 5 செப்டம்பர், 2012

உலக இருதய தினம்

உலக இருதய தினம்


-----------------------------------

இருதய தினத்தில்

இலவச சிகிச்சையாம்

கொழுப்பு கூடினால்

மருந்து கிடைக்குமாம்

அழுத்தம் கூடினால்

மருந்து கிடைக்குமாம்

சக்கரை கூடினால்

மருந்து கிடைக்குமாம்

காதல் கூடினால்

காதலி கிடைப்பாளா

---------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: