சனி, 29 செப்டம்பர், 2012

இட்லியும் இளமையும்

இட்லியும் இளமையும்


-------------------------------------------

சட்னியோ பொடியோ

சாம்பாரோ துகையலோ

தொட்டுச் சாப்பிட்டா

துரத்தும் இட்லி

பத்தோ இருபதோ

பறக்கும் வயிற்றுக்குள்

இரண்டுக்கு மேல்

இறங்க மாட்டேங்குது

இட்லி மாறிருச்சா

இளமை மாறிருச்சா

-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: