புதன், 26 செப்டம்பர், 2012

காதல் கொலைகள்

காதல் கொலைகள்


---------------------------------

காதல் என்பது

கருணை, கண்ணியம்

காதல் என்பது

அன்பு, அரவணைப்பு

காதல் என்பது

பண்பு, பந்தம்

இந்தக் கால

மோக வேகத்தில்

காதல் என்பது

கொலையில் தொலையும்

-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: