திங்கள், 24 செப்டம்பர், 2012

இரவின் அமைதி

இரவின் அமைதி


-------------------------------

கவியும் இருளில்

கனக்கும் வானம்

கிழித்துப் பார்த்து

சிரிக்கும் சுடர்கள்

பாலில் தோய்ந்த

பளிங்காய் நிலவு

மரத்தின் பறவைக்

குரலும் குறையும்

மனத்தில் அமைதி

மலர்ந்து நிறையும்

----------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: