வெள்ளி, 21 செப்டம்பர், 2012

சுடுகாட்டுப் பக்கம்

சுடுகாட்டுப் பக்கம்


----------------------------------

ஒவ்வொரு நாளும்

ஏதாவது ஒரு உடல்

எரிந்து கொண்டு இருக்கிறது

கண்மாய்க் கரையில்

சேலையும் வேட்டியும்

காய்ந்து கொண்டு இருக்கின்றன

ஈரத்தைக் காய வைக்க

காற்று போதும்

இதயத்தைக் காய வைக்க

காலம் வேண்டும்

------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: