வியாழன், 20 செப்டம்பர், 2012

வந்தியத் தேவன் வரவு

வந்தியத் தேவன் வரவு


-------------------------------------------

வெண்ணாறும் வெட்டாறும்

குடமுருட்டி ஆறும்

தஞ்சையும் நாகையும்

கும்ப கோணமும்

கோயிலும் குளமும்

பிரசாத அமுதும்

வயலும் வரப்பும்

வாய்க்கால் தண்ணியும்

வந்தியத் தேவன்

வரவுக்குக் காத்திருக்கும்

இன்னொரு கல்கி

எப்போது பிறப்பார்

--------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதிகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக