ஞாயிறு, 2 செப்டம்பர், 2012

காலத்தின் பேச்சு

காலத்தின் பேச்சு


---------------------------

பத்து வருடங்களுக்குப் பின்

பழைய கம்பெனிக்கு

சிலருக்கு கல்யாணம் ஆகிவிட்டது

சிலர் இறந்து போய் விட்டார்கள்

சிலர் பேசவில்லை

சிலர் காணவில்லை

நம்மைப் பற்றியும்

யாரோ பேசிக் கொள்கிறார்கள்

நல்லதோ கேட்டதோ

நாம் பேசியது போல

--------------------------------------நாகேந்திர பாரதி


1 கருத்து: