புதன், 19 செப்டம்பர், 2012

மழைக் காலம்

மழைக் காலம்


---------------------------

மழையில் விளையாடி

மகிழ்வது ஒரு காலம்

குடையைப் பிடித்து

தும்முவது ஒரு காலம்

பயந்து வீட்டில்

பதுங்குவது ஒரு காலம்

இடியும் மின்னலுமாய்

சிரிக்கும் மழை

நம்மைப் பார்த்து

நகைத்துப் போகிறதோ

-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: