செவ்வாய், 18 செப்டம்பர், 2012

அடுப்படி உழைப்பு

அடுப்படி உழைப்பு


--------------------------------------

மிளகு ரசத்தின் பின்

எவ்வளவு உழைப்பு இருக்கிறது

கத்திரிக்காய்க் கூட்டின் பின்

எவ்வளவு உழைப்பு இருக்கிறது

அவசரம் அவசரமாய்

அள்ளிப் போட்டுக் கொண்டு

அலுவலகம் சென்று

அரட்டை அடிப்போர்க்கு

அடுப்படி உழைப்பின்

களைப்பு தெரியுமா

---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி



1 கருத்து: