சனி, 1 செப்டம்பர், 2012

கம்ப்யூட்டர் உலகம்

கம்ப்யூட்டர் உலகம்


----------------------------------

வீட்டு வாடகையை

ஏத்தி விட்டுட்டு

விலை வாசியை

உசத்தி விட்டுட்டு

பீரு பிஸ்ஸாவை

பெருக்கி விட்டுட்டு

கவுந்து கிடக்குது

கம்ப்யூட்டர் உலகம்

அமெரிக்கா ஐரோப்பா

ஆட்டம் குறைஞ்சதால்

-----------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: