வெள்ளி, 31 ஆகஸ்ட், 2012

குடும்பத் தலைவர்கள்

குடும்பத் தலைவர்கள்


---------------------------------------

வாயெல்லாம் பல்லாக

வயிறு வரை நகையாக

மனைவியர் கூட்டம்

காதிலே செலபோன்

கண்ணிலே பயத்தோடு

தலைவர்கள் கூட்டம்

பல நாள் திருடர்கள்

ஒரு நாள் விசாரணைக்கு

அதற்குப் பின்னாலே

அவரவர் சாமர்த்தியம்

----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி


1 கருத்து: