வெள்ளி, 3 ஆகஸ்ட், 2012

வண்டித் தடம்

வண்டித் தடம்


-------------------------

சேறாக இருந்தபோது

சிக்கிப் போயிருக்கும்

காய்ந்து போனபின்பு

குழியாக மாறி

ஓரமெல்லாம் உலர்ந்து

மல்லாக்கக் கிடக்கும்

உதிர்ந்த மண் ஓரம்

குழிக்குள்ளே குப்பாந்து

மூடப் பார்த்தாலும்

மூடாது வண்டித்தடம்

-------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: