திங்கள், 20 ஆகஸ்ட், 2012

கல்லும் மண்ணும்

கல்லும் மண்ணும்


-------------------------------

நெல்லின் மணியோ

வானம் பாக்குது

ஆலைப் பஞ்சோ

பாழாய்ப் போகுது

கிரானைட் கல்லோ

கொட்டுது கோடி

ஆத்து மணலோ

அள்ளுது கோடி

கல்லும் மண்ணும்

காசாய் ஆகுது

புல்லும் பொறியும்

பொசுங்கிச்   சாகுது
--------------------------------------நாகேந்திர பாரதி


1 கருத்து: