சனி, 18 ஆகஸ்ட், 2012

வளரும் கவிதை

வளரும் கவிதை


----------------------------

அரசினைப் பாடி

பரிசினைப் பெற்று

கடவுளைப் பாடி

கருணையைப் பெற்று

இயற்கையைப் பாடி

இன்பத்தைப் பெற்று

அகத்தினைப் பாடி

அனுபவம் பெற்று

வடிவங்கள் மாறி

வளரும் கவிதை

----------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: