ஞாயிறு, 15 ஜூலை, 2012

உடலும் உள்ளமும்

உடலும் உள்ளமும்
--------------------------------------படுத்துக் கிடந்தாலும்உட்கார்ந்து இருந்தாலும்எழுந்து நின்றாலும்ஓடிப் பார்த்தாலும்உடலுக்கு மட்டும்தான்ஓய்வும் அசைவும்உள்ளம் எப்போதும்ஒன்றில் அடக்கம்காதல் நினைவில்கலந்து கிடக்கும்-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி


1 கருத்து: