சனி, 21 ஜூலை, 2012

கண்மாய்க் கதை

கண்மாய்க் கதை


------------------------------

மழைக் காலத்தில்

வழுக்கும் சகதி

குளிக்கும் துவைக்கும்

கூட்டம் மிகுதி

கோடைக் காலத்தில்

குத்தும் கல்லு

கடக்கும் நடக்கும்

காலில் முள்ளு

கண்மாய்க் கதையில்

கிராமம் இருக்கும்

-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி


1 கருத்து: