புதன், 18 ஜூலை, 2012

ஓரம் போ

ஓரம் போ


----------------

ஓரம் முழுக்க

ஒழுகும் தண்ணீர்

நடு ரோட்டில்

நாலு கால் வண்டிகள்

நடை பாதையிலோ

நசுக்கும் கல்லு

அடிப் பாதையோ

அசுத்தக் கூடம்

நடக்க முடியுமா

கடக்க முடியுமா

--------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
1 கருத்து: