செவ்வாய், 3 ஜூலை, 2012

ஐம்பொறிக் காதல்

ஐம்பொறிக் காதல்


----------------------------------

மெய்ப் பொறியில்

மென்மை வைத்தாள்

வாய்ப் பொறியில்

வாய்மை வைத்தாள்

கண் பொறியில்

கருணை வைத்தாள்

நாசிப் பொறியில்

நளினம் வைத்தாள்

செவிப் பொறியில்

சேதி வைத்தாள்

ஐம் பொறியில்

அகப்பட வைத்தாள்

----------------------------நாகேந்திர பாரதி


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக