ஞாயிறு, 1 ஜூலை, 2012

கல்லூரிக் காலம்

கல்லூரிக் காலம்


-----------------------------------

ஒரே ஒரு நோட்டை

எடுத்துக் கொண்டு

ஒரே ஒரு பெண்ணைப்

பார்த்துக் கொண்டு

ஒரே ஒரு பாடம்

படித்துக் கொண்டு

ஒரே ஒரு நினைவில்

இருந்து கொண்டு

ஒரே ஒரு காலம்

கல்லூரிக் காலம்

------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக