சனி, 30 ஜூன், 2012

காதல் சுகங்கள்

காதல் சுகங்கள்


--------------------------------

காத்து இருந்து

பார்ப்பது ஒரு சுகம்

பார்த்து இருந்து

பேசுவது ஒரு சுகம்

பேசி இருந்து

பிரிவது ஒரு சுகம்

பிரிந்து இருந்து

சேர்வது ஒரு சுகம்

சேர்ந்து இருந்து

வாழ்வது ஒரு சுகம்

------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக