வெள்ளி, 29 ஜூன், 2012

கோபத்தில் முளைத்த காதல்

கோபத்தில் முளைத்த காதல்


-------------------------------------------------------

வராவிட்டால் கோபம்

வந்தாலும் கோபம்

சிரிக்காவிட்டால் கோபம்

சிரித்தாலும் கோபம்

பேசாவிட்டால் கோபம்

பேசினாலும் கோபம்

தொடாவிட்டால் கோபம்

தொட்டாலும் கோபம்

கோபத்தில் முளைத்த காதல்

காலத்தில் நிலைத்து நிற்கும்

------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக