ஞாயிறு, 24 ஜூன், 2012

புகைப் படங்கள்


புகைப் படங்கள்


----------------------------

புகையாய்ப் பறந்து

மேகத்தில் கலந்துமறைந்து போன

முகங்கள் எல்லாம்சிரித்துக் கொண்டு

புகைப் படங்களில்நினைவுக் காற்றில்

 நிழல்கள் ஆடும்நெஞ்சம் தேடும்

கண்ணீர் கூடும்

------------------------------------நாகேந்திர பாரதிகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக