வெள்ளி, 25 மே, 2012

அம்மாவும் அப்பாவும்

அம்மாவும் அப்பாவும்


--------------------------------------------

அப்பா இறந்து

அம்மா இருந்தால்

அம்மாவுக்கு நஷ்டம்தான்

அம்மா இறந்து

அப்பா இருந்தால்

அப்பாவுக்கு கஷ்டம்தான்

அம்மாவுக்கு அப்பாவும்

குழந்தை களும்

அப்பாவுக்கு அம்மா

மட்டும் தான்

------------------------------நாகேந்திர பாரதி


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக