புதன், 16 மே, 2012

கண்கள் கூசும்

கண்கள் கூசும்
------------------------

தானென்ற நினைப்பு

தடுமாற வைக்கும்

தனதென்று உலகை

உருவாக்க நினைக்கும்

வீணென்ற விஷயம்

விளங்காமல் போகும்

விடிகின்ற நேரம்

வெளிச்சமாய் வீசும்

கண்கள் கூசும்

காலம் ஏசும்

--------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக